Statistikdatabasen
Utflyttartal efter födelseland, kön och ålder. Prognosår 2015 - 2110
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

födelseland Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 106 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 96 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2015-05-19
Kontakt
Lena Lundkvist, SCB
+46 010-479 46 78
lena.lundkvist@scb.se

Andreas Raneke, SCB
+46 010-479 44 83
Andreas.Raneke@scb.se

Enhet
Utflyttartal:
antal
Datatyp
Utflyttartal:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Utflyttartal:
Nej
Säsongsrensad
Utflyttartal:
Nej
Skapad datum
2021-01-26
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
0000009F