Ålderspecifika fruktsamhetstal efter sverigefödd/utlandsfödd moder och moderns ålder. Prognosår 2008 - 2110
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

moderns födelseland Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 51 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 103 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2008-05-29
Kontakt
Lena Lundkvist, SCB
+46 010-479 46 78
lena.lundkvist@scb.se

Enhet
Fruktsamhetstal:
antal
Datatyp
Fruktsamhetstal:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Fruktsamhetstal:
Nej
Säsongsrensad
Fruktsamhetstal:
Nej
Skapad datum
2019-08-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BE0401L1