Summerade fruktsamhetstal efter moderns födelselandgrupp. Prognosår 2010 - 2110
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

moderns födelseland Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 101 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2010-04-15
Kontakt
Lena Lundkvist, SCB
+46 010-479 46 78
lena.lundkvist@scb.se

Enhet
Summerat fruktsamhetstal:
antal
Datatyp
Summerat fruktsamhetstal:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Summerat fruktsamhetstal:
Nej
Säsongsrensad
Summerat fruktsamhetstal:
Nej
Skapad datum
2019-09-17
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BE0401M3