Dödstal efter kön och ålder. Prognosår 2012 - 2110
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 106 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 99 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2012-05-22
Kontakt
Lena Lundkvist, SCB
+46 010-479 46 78
lena.lundkvist@scb.se

Örjan Hemström, SCB
+46 010-479 49 97
orjan.hemstrom@scb.se

Enhet
Dödstal:
antal
Datatyp
Dödstal:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Dödstal:
Nej
Säsongsrensad
Dödstal:
Nej
Skapad datum
2019-09-20
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BE0401BX