Medellivslängd efter kön och alternativa antaganden. År 2006 - 2050
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

alternativ Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 45 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Mer information om beräkningar, bakgrund, jämförelser mm finns i publikationen Sveriges framtida befolkning 2006-2050 som kan laddas ned som PDF-fil: http://www.scb.se/templates/publdb/publikation____2725.asp&plopnr=2646

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2006-10-13
Kontakt
Karin Lundström, SCB
+46 010-479 41 87
demografi@scb.se

Enhet
Återstående medellivslängd:
antal
Datatyp
Återstående medellivslängd:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Återstående medellivslängd:
Nej
Säsongsrensad
Återstående medellivslängd:
Nej
Skapad datum
2020-08-05
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BE0401H2