Fruktsamhet och återstående medellivslängd efter alternativa antaganden, födelselandgrupp och kön. År 2018-2120
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

alternativ Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök

födelselandgrupp

Totalt 8 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 103 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2018-04-26
Kontakt
Lena Lundkvist, SCB
+46 010-479 46 78
lena.lundkvist@scb.se

Enhet
Fruktsamhet:
antal
Återstående medellivslängd:
antal
Datatyp
Fruktsamhet:
Flöde
Återstående medellivslängd:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Fruktsamhet:
Nej
Återstående medellivslängd:
Nej
Säsongsrensad
Fruktsamhet:
Nej
Återstående medellivslängd:
Nej
Skapad datum
2020-08-05
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
0000028N