Antal födda, döda, invandrare, utvandrare, folkmängd, fruktsamhet efter alternativa antaganden. År 2012-2110
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

alternativ Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 99 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2012-05-22
Kontakt
Lena Lundkvist, SCB
+46 010-479 46 78
lena.lundkvist@scb.se

Enhet
Födda:
antal
Döda:
antal
Födelseöverskott:
antal
Invandring:
antal
Utvandring:
antal
Nettomigration:
antal
Folkökning:
antal
Folkmängd:
antal
Fruktsamhet:
antal
Referenstid
Folkmängd:
31 december respektive år
Datatyp
Födda:
Flöde
Döda:
Flöde
Födelseöverskott:
Flöde
Invandring:
Flöde
Utvandring:
Flöde
Nettomigration:
Flöde
Folkökning:
Flöde
Folkmängd:
Stock
Fruktsamhet:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Födda:
Nej
Döda:
Nej
Födelseöverskott:
Nej
Invandring:
Nej
Utvandring:
Nej
Nettomigration:
Nej
Folkökning:
Nej
Folkmängd:
Nej
Fruktsamhet:
Nej
Säsongsrensad
Födda:
Nej
Döda:
Nej
Födelseöverskott:
Nej
Invandring:
Nej
Utvandring:
Nej
Nettomigration:
Nej
Folkökning:
Nej
Folkmängd:
Nej
Fruktsamhet:
Nej
Skapad datum
2019-08-22
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BE0401BM