Folkmängd efter ålder, kön, födelselandgrupp och alternativa antaganden. Prognosår 2018-2120
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

ålder

kön

Totalt 2 Valda

Sök

födelselandgrupp

Totalt 7 Valda

Sök

alternativ Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 103 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2018-04-26
Kontakt
Lena Lundkvist, SCB
+46 010-479 46 78
lena.lundkvist@scb.se

Andreas Raneke, SCB
+46 010-479 44 83
Andreas.Raneke@scb.se

Enhet
Alternativ prognos över folkmängden. Folkmängd 31 dec:
antal
Referenstid
Alternativ prognos över folkmängden. Folkmängd 31 dec:
31 december respektive år
Datatyp
Alternativ prognos över folkmängden. Folkmängd 31 dec:
Stock
Kalenderkorrigerad
Alternativ prognos över folkmängden. Folkmängd 31 dec:
Nej
Säsongsrensad
Alternativ prognos över folkmängden. Folkmängd 31 dec:
Nej
Skapad datum
2020-08-05
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
0000028H