Statistikdatabasen
Folkmängd efter födelseregion, ålder och kön. År 2019 - 2120
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

födelseregion

Totalt 3 Valda

Sök

ålder

kön

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 102 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-04-12
Kontakt
Lena Lundkvist, SCB
+46 010-479 46 78
lena.lundkvist@scb.se

Enhet
Folkmängd 31 dec:
antal
Referenstid
Folkmängd 31 dec:
31 december respektive år
Datatyp
Folkmängd 31 dec:
Stock
Kalenderkorrigerad
Folkmängd 31 dec:
Nej
Säsongsrensad
Folkmängd 31 dec:
Nej
Skapad datum
2021-01-26
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000003CN