Folkmängd efter ålder och kön. År 2014-2110
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

ålder

kön

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 97 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2014-04-15
Kontakt
Lena Lundkvist, SCB
+46 010-479 46 78
lena.lundkvist@scb.se

Enhet
Aktuell prognos över folkmängden. Folkmängd 31 dec:
antal
Referenstid
Aktuell prognos över folkmängden. Folkmängd 31 dec:
31 december respektive år
Datatyp
Aktuell prognos över folkmängden. Folkmängd 31 dec:
Stock
Kalenderkorrigerad
Aktuell prognos över folkmängden. Folkmängd 31 dec:
Nej
Säsongsrensad
Aktuell prognos över folkmängden. Folkmängd 31 dec:
Nej
Skapad datum
2019-09-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BE0401AW