Statistikdatabasen
Folkmängd efter ålder och kön. År 2003-2050
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

ålder

kön

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 49 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2003-05-22
Kontakt
Karin Lundström, SCB
+46 010-479 41 87
demografi@scb.se

Enhet
Äldre prognos över folkmängden. Folkmängd 31 dec:
antal
Referenstid
Äldre prognos över folkmängden. Folkmängd 31 dec:
31 december respektive år
Datatyp
Äldre prognos över folkmängden. Folkmängd 31 dec:
Stock
Kalenderkorrigerad
Äldre prognos över folkmängden. Folkmängd 31 dec:
Nej
Säsongsrensad
Äldre prognos över folkmängden. Folkmängd 31 dec:
Nej
Skapad datum
2020-10-31
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BE0401A3