Statistikdatabasen
Folkmängd efter ålder och kön. År 2000-2050
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

ålder

kön

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 52 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

SCB gör normalt endast befolkningsprognoser för hela riket. På uppdrag gör SCB prognoser på regional nivå, t.ex. för kommuner. För mer information kontakta Helen Marklund, tel 019-17 69 58, e-post helen.marklund@scb.se
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2000-07-06
Kontakt
Karin Lundström, SCB
+46 010-479 41 87
demografi@scb.se

Enhet
Äldre prognos över folkmängden. Folkmängd 31 dec:
antal
Referenstid
Äldre prognos över folkmängden. Folkmängd 31 dec:
31 december respektive år
Datatyp
Äldre prognos över folkmängden. Folkmängd 31 dec:
Stock
Kalenderkorrigerad
Äldre prognos över folkmängden. Folkmängd 31 dec:
Nej
Säsongsrensad
Äldre prognos över folkmängden. Folkmängd 31 dec:
Nej
Skapad datum
2021-01-26
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BE0401A1