Statistikdatabasen
Översikt över antal födda, döda, födelseöverskott, invandrare, utvandrare, nettomigration, folkökning samt folkmängd. Prognosår 2018 - 2120
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

år Markera minst ett värde

Totalt 103 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2018-04-26
Kontakt
Lena Lundkvist, SCB
+46 010-479 46 78
lena.lundkvist@scb.se

Enhet
Födda:
antal
Döda:
antal
Födelseöverskott:
antal
Invandring:
antal
Utvandring:
antal
Nettomigration:
antal
Folkökning:
antal
Folkmängd:
antal
Referenstid
Folkmängd:
31 december respektive år
Datatyp
Födda:
Flöde
Döda:
Flöde
Födelseöverskott:
Flöde
Invandring:
Flöde
Utvandring:
Flöde
Nettomigration:
Flöde
Folkökning:
Flöde
Folkmängd:
Stock
Kalenderkorrigerad
Födda:
Nej
Döda:
Nej
Födelseöverskott:
Nej
Invandring:
Nej
Utvandring:
Nej
Nettomigration:
Nej
Folkökning:
Nej
Folkmängd:
Nej
Säsongsrensad
Födda:
Nej
Döda:
Nej
Födelseöverskott:
Nej
Invandring:
Nej
Utvandring:
Nej
Nettomigration:
Nej
Folkökning:
Nej
Folkmängd:
Nej
Skapad datum
2021-01-26
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
0000027V