Statistikdatabasen
Folkmängd, antalet döda, invandrare, utvandrare och medelfolkmängd (efter födelseår) i Sverige efter födelselandgrupp, kön och ålder. Prognosår 2015 - 2110
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

födelseland

Totalt 7 Valda

Sök

kön

Totalt 2 Valda

Sök

ålder

år Markera minst ett värde

Totalt 96 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Korrigering 2016-03-23. Uppgiften om medelbefolkning för 0-åringar födda i Sverige har korrigerats.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2016-03-23
Kontakt
Lena Lundkvist, SCB
+46 010-479 46 78
lena.lundkvist@scb.se

Johan Tollebrant, SCB
+46 010-479 49 96
Johan.Tollebrant@scb.se

Enhet
Folkmängd:
antal
Döda:
antal
Inflyttade:
antal
Utflyttade:
antal
Medelfolkmängd:
antal
Referenstid
Folkmängd:
31 december respektive år
Datatyp
Folkmängd:
Stock
Döda:
Flöde
Inflyttade:
Flöde
Utflyttade:
Flöde
Medelfolkmängd:
Medel
Kalenderkorrigerad
Folkmängd:
Nej
Döda:
Nej
Inflyttade:
Nej
Utflyttade:
Nej
Medelfolkmängd:
Nej
Säsongsrensad
Folkmängd:
Nej
Döda:
Nej
Inflyttade:
Nej
Utflyttade:
Nej
Medelfolkmängd:
Nej
Skapad datum
2021-01-26
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
0000008V