Folkmängd, antalet döda, invandrare, utvandrare och medelfolkmängd (efter födelseår) i Sverige efter födelselandgrupp, kön och ålder. Prognosår 2008 - 2110
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

födelseland

Totalt 7 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

ålder

år Markera minst ett värde

Totalt 103 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

födelseland
Länder med hög HDI exkl. Europa
HDI, Human Development Index, baseras på FN-statistik och visar utvecklingsnivån i olika länder.
Länder med medel HDI exkl. Europa
HDI, Human Development Index, baseras på FN-statistik och visar utvecklingsnivån i olika länder.
Länder med låg HDI exkl. Europa
HDI, Human Development Index, baseras på FN-statistik och visar utvecklingsnivån i olika länder.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2008-05-29
Kontakt
Lena Lundkvist, SCB
+46 010-479 46 78
lena.lundkvist@scb.se

Enhet
Folkmängd:
antal
Döda:
antal
Inflyttade:
antal
Utflyttade:
antal
Medelfolkmängd:
antal
Referenstid
Folkmängd:
31 december respektive år
Datatyp
Folkmängd:
Stock
Döda:
Flöde
Inflyttade:
Flöde
Utflyttade:
Flöde
Medelfolkmängd:
Medel
Kalenderkorrigerad
Folkmängd:
Nej
Döda:
Nej
Inflyttade:
Nej
Utflyttade:
Nej
Medelfolkmängd:
Nej
Säsongsrensad
Folkmängd:
Nej
Döda:
Nej
Inflyttade:
Nej
Utflyttade:
Nej
Medelfolkmängd:
Nej
Skapad datum
2019-08-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BE0401K4