Återstående medellivslängd efter kön och ålder. Prognosår 2018 - 2120
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 96 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 103 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2018-04-26
Kontakt
Lena Lundkvist, SCB
+46 010-479 46 78
lena.lundkvist@scb.se

Örjan Hemström, SCB
+46 010-479 49 97
orjan.hemstrom@scb.se

Enhet
Återstående livslängd:
år
Datatyp
Återstående livslängd:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Återstående livslängd:
Nej
Säsongsrensad
Återstående livslängd:
Nej
Skapad datum
2019-09-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
00000283