Återstående medellivslängd efter kön och ålder. Prognosår 2013 - 2110
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 91 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 98 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
Återstående livslängd:
år
Kontakt
Lena Lundkvist, SCB
Telefon: +46 010-479 46 78
Fax: +46
e-post: lena.lundkvist@scb.se
Örjan Hemström, SCB
Telefon: +46 010-479 49 97
Fax: +46
e-post: orjan.hemstrom@scb.se
Senast uppdaterad
Återstående livslängd:
2013-04-17
Datatyp
Återstående livslängd:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Återstående livslängd:
Nej
Säsongsrensad
Återstående livslängd:
Nej
Skapad datum
2019-04-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BE0401CH