Statistikdatabasen
Antal födda efter moderns födelseland och ålder. Prognosår 2012 - 2110
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

födelseland

Totalt 7 Valda

Sök

ålder

Totalt 36 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 99 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2012-05-22
Kontakt
Lena Lundkvist, SCB
+46 010-479 46 78
lena.lundkvist@scb.se

Johan Tollebrant, SCB
+46 010-479 49 96
Johan.Tollebrant@scb.se

Enhet
Födda:
antal
Datatyp
Födda:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Födda:
Nej
Säsongsrensad
Födda:
Nej
Skapad datum
2021-01-26
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BE0401AV