Statistikdatabasen
Folkmängd, antalet födda, döda och flyttningar efter region, kön och ålder. År 2020 - 2070
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

region Markera minst ett värde

kön

Totalt 2 Valda

Sök

ålder

år Markera minst ett värde

Totalt 51 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Den framtida befolkningens storlek och sammansättning bestäms av den senast kända årsbefolkningen och antaganden om den framtida utvecklingen av fruktsamhet, dödlighet och flyttmönster. Beräkningarna bygger på vad som observerats de senaste nio åren och ett antagande om att den utvecklingen fortsätter. Både små och stora strukturförändringar i samhället påverkar den framtida befolkningsutvecklingen, vilket innebär att det finns en osäkerhet förenad med framskrivningen. Notera att befolkningsframskrivningen endast ger en uppskattning av hur en framtida befolkning kan komma att se ut. Generellt gäller också att osäkerheten i framskrivningen ökar med åren.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2020-06-03
Kontakt
Alexandra Malm, SCB
+46 010-479 69 47
alexandra.malm@scb.se

Befolkningsprognos, SCB
- -
befolkning.prognos@scb.se

Enhet
Folkmängd:
antal
Födda:
antal
Döda:
antal
Inrikes inflyttning:
antal
Inrikes utflyttning:
antal
Invandring:
antal
Utvandring:
antal
Referenstid
Folkmängd:
31 december respektive år
Datatyp
Folkmängd:
Stock
Födda:
Flöde
Döda:
Flöde
Inrikes inflyttning:
Flöde
Inrikes utflyttning:
Flöde
Invandring:
Flöde
Utvandring:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Folkmängd:
Nej
Födda:
Nej
Döda:
Nej
Inrikes inflyttning:
Nej
Inrikes utflyttning:
Nej
Invandring:
Nej
Utvandring:
Nej
Säsongsrensad
Folkmängd:
Nej
Födda:
Nej
Döda:
Nej
Inrikes inflyttning:
Nej
Inrikes utflyttning:
Nej
Invandring:
Nej
Utvandring:
Nej
Skapad datum
2021-01-16
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000004LG