Statistikdatabasen
Översikt över antal födda, döda, födelseöverskott, flyttningar, flyttningsnetton, folkökning samt folkmängd efter region. År 2020 - 2070
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 11 Valda

region Markera minst ett värde

år Markera minst ett värde

Totalt 51 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Den framtida befolkningens storlek och sammansättning bestäms av den senast kända årsbefolkningen och antaganden om den framtida utvecklingen av fruktsamhet, dödlighet och flyttmönster. Beräkningarna bygger på vad som observerats de senaste nio åren och ett antagande om att den utvecklingen fortsätter. Både små och stora strukturförändringar i samhället påverkar den framtida befolkningsutvecklingen, vilket innebär att det finns en osäkerhet förenad med framskrivningen. Notera att befolkningsframskrivningen endast ger en uppskattning av hur en framtida befolkning kan komma att se ut. Generellt gäller också att osäkerheten i framskrivningen ökar med åren.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2020-06-03
Kontakt
Alexandra Malm, SCB
+46 010-479 69 47
alexandra.malm@scb.se

Befolkningsprognos, SCB
- -
befolkning.prognos@scb.se

Enhet
Födda:
antal
Döda:
antal
Födelseöverskott:
antal
Inrikes inflyttning:
antal
Inrikes utflyttning:
antal
Inrikes flyttningsnetto:
antal
Invandring:
antal
Utvandring:
antal
Invandringsnetto:
antal
Folkökning:
antal
Folkmängd:
antal
Referenstid
Folkmängd:
31 december respektive år
Datatyp
Födda:
Flöde
Döda:
Flöde
Födelseöverskott:
Flöde
Inrikes inflyttning:
Flöde
Inrikes utflyttning:
Flöde
Inrikes flyttningsnetto:
Flöde
Invandring:
Flöde
Utvandring:
Flöde
Invandringsnetto:
Flöde
Folkökning:
Flöde
Folkmängd:
Stock
Kalenderkorrigerad
Födda:
Nej
Döda:
Nej
Födelseöverskott:
Nej
Inrikes inflyttning:
Nej
Inrikes utflyttning:
Nej
Inrikes flyttningsnetto:
Nej
Invandring:
Nej
Utvandring:
Nej
Invandringsnetto:
Nej
Folkökning:
Nej
Folkmängd:
Nej
Säsongsrensad
Födda:
Nej
Döda:
Nej
Födelseöverskott:
Nej
Inrikes inflyttning:
Nej
Inrikes utflyttning:
Nej
Inrikes flyttningsnetto:
Nej
Invandring:
Nej
Utvandring:
Nej
Invandringsnetto:
Nej
Folkökning:
Nej
Folkmängd:
Nej
Skapad datum
2021-01-16
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000004KM