Statistikdatabasen
Förvärvsarb bef 16+ år med bost i reg (nattbef) (FoB90) efter region, kön, arbetsställets sektortillhörighet, socioek indeln och inkomstklass 1990
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

kön

Totalt 2 Valda

Sök

arbetsställets sektortillhörighet

Totalt 7 Valda

Sök

socioekonomisk indelning SEI82

Totalt 13 Valda

Sök

inkomstklass

Totalt 16 Valda

Sök

vart 5:e år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

inkomstklass
Inkomstbegreppet Sammanräknad inkomst omfattar summan av sex inkomstslag; Inkomst av tjänst, kapital, annan fastighet, tillfällig förvärvsverksamhet, jordbruksfastighet samt rörelse. I inkomstsummorna ingår skattepliktiga transfereringar (t.ex. pension, sjukpenning, föräldrapenning och vårdbidrag, ersättning vid arbetslöshet och skattepliktigt utbildningsbidrag). Till inkomstbegreppet har även förts sjöinkomst.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
1997-01-01
Kontakt
Beatrice Kalnins, SCB
+46 010-479 63 67
beatrice.kalnins@scb.se

Enhet
Förvärvsarb befolkn 16+ år med bostad i regionen (nattbef) (FoB90):
antal
Referenstid
Förvärvsarb befolkn 16+ år med bostad i regionen (nattbef) (FoB90):
1 november 1990
Datatyp
Förvärvsarb befolkn 16+ år med bostad i regionen (nattbef) (FoB90):
Stock
Kalenderkorrigerad
Förvärvsarb befolkn 16+ år med bostad i regionen (nattbef) (FoB90):
Nej
Säsongsrensad
Förvärvsarb befolkn 16+ år med bostad i regionen (nattbef) (FoB90):
Nej
Skapad datum
2020-10-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BE0205I1