Statistikdatabasen
Förvärvsarb bef 16+ år med arbetsplats i reg (dagbef) (FoB90) efter region, kön, ålder, näringsgren SNI69 och arbetsställets sektortillhörighet 1975 - 1990
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

kön

Totalt 2 Valda

Sök

ålder

Totalt 14 Valda

Sök

näringsgren SNI69

Totalt 10 Valda

Sök

arbetsställets sektortillhörighet

Totalt 7 Valda

Sök

vart 5:e år Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
1997-01-01
Kontakt
Beatrice Kalnins, SCB
+46 010-479 63 67
beatrice.kalnins@scb.se

Enhet
Förvärvsarb befolkn 16+ år med arbetsplats i regionen (dagbef) (FoB90):
antal
Referenstid
Förvärvsarb befolkn 16+ år med arbetsplats i regionen (dagbef) (FoB90):
1 november 1990
Datatyp
Förvärvsarb befolkn 16+ år med arbetsplats i regionen (dagbef) (FoB90):
Stock
Kalenderkorrigerad
Förvärvsarb befolkn 16+ år med arbetsplats i regionen (dagbef) (FoB90):
Nej
Säsongsrensad
Förvärvsarb befolkn 16+ år med arbetsplats i regionen (dagbef) (FoB90):
Nej
Skapad datum
2020-10-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BE0205A9