Statistikdatabasen
Förvärvsarb bef 16+ år med arbetsplats i reg (dagbef) (FoB90) efter region, kön, ålder, veckoarbetstid, arbetsställets sektortillh och socioek indeln 1990
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

kön

Totalt 2 Valda

Sök

ålder

Totalt 14 Valda

Sök

veckoarbetstid

Totalt 4 Valda

Sök

arbetsställets sektortillhörighet

Totalt 7 Valda

Sök

socioekonomisk indelning SEI82

Totalt 13 Valda

Sök

vart 5:e år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
1997-01-01
Kontakt
Beatrice Kalnins, SCB
+46 010-479 63 67
beatrice.kalnins@scb.se

Enhet
Förvärvsarb befolkn 16+ år med arbetsplats i regionen (dagbef) (FoB90):
antal
Referenstid
Förvärvsarb befolkn 16+ år med arbetsplats i regionen (dagbef) (FoB90):
1 november 1990
Datatyp
Förvärvsarb befolkn 16+ år med arbetsplats i regionen (dagbef) (FoB90):
Stock
Kalenderkorrigerad
Förvärvsarb befolkn 16+ år med arbetsplats i regionen (dagbef) (FoB90):
Nej
Säsongsrensad
Förvärvsarb befolkn 16+ år med arbetsplats i regionen (dagbef) (FoB90):
Nej
Skapad datum
2020-10-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BE0205A7