Bostadshushåll (FoB90) efter region, hustyp, antal barn 16-17 år, antal barn 18-19 år, antal barn 20-24 år och referenspersonens ålder 1990
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

hustyp

Totalt 2 Valda

Sök

antal barn 16-17 år

Totalt 3 Valda

Sök

antal barn 18-19 år

Totalt 3 Valda

Sök

antal barn 20-24 år

Totalt 4 Valda

Sök

referenspersonens ålder

Totalt 16 Valda

Sök

vart 5:e år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
1997-01-01
Kontakt
Beatrice Kalnins, SCB
+46 010-479 63 67
beatrice.kalnins@scb.se

Enhet
Bostadshushåll (FoB90):
antal
Referenstid
Bostadshushåll (FoB90):
1 november 1990
Datatyp
Bostadshushåll (FoB90):
Stock
Kalenderkorrigerad
Bostadshushåll (FoB90):
Nej
Säsongsrensad
Bostadshushåll (FoB90):
Nej
Skapad datum
2019-08-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BE0205H2