Statistikdatabasen
Bostadslägenheter (FoB75-90) efter region, hustyp, ägarkategori, byggnadsperiod och upplåtelseform/utnyttjande 1975 - 1990
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

hustyp

Totalt 2 Valda

Sök

ägarkategori

Totalt 7 Valda

Sök

byggnadsperiod

Totalt 12 Valda

Sök

upplåtelseform/utnyttjande

Totalt 13 Valda

Sök

vart 5:e år Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
1997-01-01
Kontakt
Beatrice Kalnins, SCB
+46 010-479 63 67
beatrice.kalnins@scb.se

Enhet
Bostadslägenheter (FoB75/80/85/90):
antal
Referenstid
Bostadslägenheter (FoB75/80/85/90):
1 november 1975, 1985, 1990, 15 september 1980
Datatyp
Bostadslägenheter (FoB75/80/85/90):
Stock
Kalenderkorrigerad
Bostadslägenheter (FoB75/80/85/90):
Nej
Säsongsrensad
Bostadslägenheter (FoB75/80/85/90):
Nej
Skapad datum
2020-10-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BE0205L1