Antal hushåll och personer efter region, hushållstyp grov, antal barn och ålder på yngsta barnet i hushållet. År 2011 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

region

hushållstyp grov

Totalt 4 Valda

Sök

antal barn

Totalt 5 Valda

Sök

yngsta barn

Totalt 8 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

Tabellen redovisar antalet hushåll och personer efter hushållstyp och ålder på det yngsta barnet i hushållet.
En person definieras som barn, oavsett ålder, då den ingår i ett hushåll tillsammans med minst en av sina föräldrar, om personen själv saknar barn eller partner i samma hushåll. En förälder–barn–relation skapas om en person är biologisk förälder, adoptivförälder, vårdnadshavare eller ”Annan person” till någon i hushållet.
tabellinnehåll
Antal personer
Hushållstyp
Hushållstyp anger hushållets sammansättning. Variabeln delas in i hushållstyperna Ensamstående (inklusive ensamboende), Sammanboende och Övriga hushåll, alla med eller utan barn.

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
Antal hushåll:
antal
Antal personer:
antal
Kontakt
Tomas Johansson, SCB
Telefon: +46 010-479 64 26
Fax: +46
e-post: tomas.johansson@scb.se
(SCB) Statistikservice, SCB
Telefon: +46 010-479 50 00
Fax: +46
e-post: information@scb.se
Senast uppdaterad
Antal hushåll:
2019-03-21
Antal personer:
2019-03-21
Referenstid
Antal hushåll:
31 december respektive år
Antal personer:
31 december respektive år
Datatyp
Antal hushåll:
Stock
Antal personer:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal hushåll:
Nej
Antal personer:
Nej
Säsongsrensad
Antal hushåll:
Nej
Antal personer:
Nej
Skapad datum
2019-03-22
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
0000016X