Statistikdatabasen
Antal hushåll och personer efter region, hushållstyp grov, antal barn och ålder på yngsta barnet i hushållet. År 2011 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

region

hushållstyp grov

Totalt 4 Valda

Sök

antal barn

Totalt 5 Valda

Sök

yngsta barn

Totalt 8 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Tabellen redovisar antalet hushåll och personer efter hushållstyp och ålder på det yngsta barnet i hushållet.
En person definieras som barn, oavsett ålder, då den ingår i ett hushåll tillsammans med minst en av sina föräldrar, om personen själv saknar barn eller partner i samma hushåll. En förälder–barn–relation skapas om en person är biologisk förälder, adoptivförälder, vårdnadshavare eller ”Annan person” till någon i hushållet.
tabellinnehåll
Antal personer
Hushållstyp
Hushållstyp anger hushållets sammansättning. Variabeln delas in i hushållstyperna Ensamstående (inklusive ensamboende), Sammanboende och Övriga hushåll, alla med eller utan barn.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-03-19
Kontakt
Tomas Johansson, SCB
+46 010-479 64 26
tomas.johansson@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Antal hushåll:
antal
Antal personer:
antal
Referenstid
Antal hushåll:
31 december respektive år
Antal personer:
31 december respektive år
Datatyp
Antal hushåll:
Stock
Antal personer:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal hushåll:
Nej
Antal personer:
Nej
Säsongsrensad
Antal hushåll:
Nej
Antal personer:
Nej
Skapad datum
2020-12-01
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
0000016X