Statistikdatabasen
Antal personer och hushåll samt antal personer per hushåll efter region. År 2011 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

region

år Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Modellen att beräkna registerbaserad hushållsstatistik förändrades år 2016. I samband med det reviderades även tidigare publicerad hushållsstatistik för åren 2011–2015.
tabellinnehåll
Antal hushåll
För personer som inte är folkbokförd på en fysisk fastighet kan inte hushåll skapas.
Antal personer per hushåll
Beräkningen är baserad på personer för vilka det finns uppgifter om hushåll.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-03-19
Kontakt
Tomas Johansson, SCB
+46 010-479 64 26
tomas.johansson@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Linus Johansson, SCB
+46 010-479 66 56
linus.johansson@scb.se

Enhet
Folkmängd:
antal
Antal personer för vilka det finns uppgifter om hushåll:
antal
Andel personer för vilka det finns uppgifter om hushåll:
andel
Antal hushåll:
antal
Antal personer per hushåll:
antal
Referenstid
Folkmängd:
31 december respektive år
Antal personer för vilka det finns uppgifter om hushåll:
31 december respektive år
Andel personer för vilka det finns uppgifter om hushåll:
31 december respektive år
Antal hushåll:
31 december respektive år
Antal personer per hushåll:
31 december respektive år
Datatyp
Folkmängd:
Stock
Antal personer för vilka det finns uppgifter om hushåll:
Stock
Andel personer för vilka det finns uppgifter om hushåll:
Stock
Antal hushåll:
Stock
Antal personer per hushåll:
Stock
Kalenderkorrigerad
Folkmängd:
Nej
Antal personer för vilka det finns uppgifter om hushåll:
Nej
Andel personer för vilka det finns uppgifter om hushåll:
Nej
Antal hushåll:
Nej
Antal personer per hushåll:
Nej
Säsongsrensad
Folkmängd:
Nej
Antal personer för vilka det finns uppgifter om hushåll:
Nej
Andel personer för vilka det finns uppgifter om hushåll:
Nej
Antal hushåll:
Nej
Antal personer per hushåll:
Nej
Skapad datum
2020-10-24
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000000MH