Statistikdatabasen
Antal personer efter region, ålder, hushållsställning och kön. År 2011 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

hushållsställning Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök

ålder

kön

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Modellen att beräkna registerbaserad hushållsstatistik förändrades år 2016. I samband med det reviderades även tidigare publicerad hushållsstatistik för åren 2011–2015.
Hushållsställning
Hushållsställningen anger individens relation till övriga personer i hushållet. För en person som bor ensam är hushållsställningen Ensamboende.
En person definieras som barn, oavsett ålder, då den ingår i ett hushåll tillsammans med minst en av sina föräldrar.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-03-19
Kontakt
Tomas Johansson, SCB
+46 010-479 64 26
tomas.johansson@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Antal personer:
antal
Referenstid
Antal personer:
31 december respektive år
Datatyp
Antal personer:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal personer:
Nej
Säsongsrensad
Antal personer:
Nej
Skapad datum
2020-10-24
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
0000001D