Antal och andel hushåll samt personer efter region och hushållsstorlek. År 2011 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

region

hushållsstorlek

Totalt 9 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Modellen att beräkna registerbaserad hushållsstatistik förändrades år 2016. I samband med det reviderades även tidigare publicerad hushållsstatistik för åren 2011–2015.
tabellinnehåll
Antal hushåll
För personer som inte är folkbokförd på en fysisk fastighet kan inte hushåll skapas.
Andel av samtliga hushåll
För personer som inte är folkbokförd på en fysisk fastighet kan inte hushåll skapas.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-03-19
Kontakt
Tomas Johansson, SCB
+46 010-479 64 26
tomas.johansson@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Antal hushåll:
antal
Andel av samtliga hushåll:
andel
Antal personer:
antal
Andel av samtliga personer:
andel
Referenstid
Antal hushåll:
31 december respektive år
Andel av samtliga hushåll:
31 december respektive år
Antal personer:
31 december respektive år
Andel av samtliga personer:
31 december respektive år
Datatyp
Antal hushåll:
Stock
Andel av samtliga hushåll:
Stock
Antal personer:
Stock
Andel av samtliga personer:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal hushåll:
Nej
Andel av samtliga hushåll:
Nej
Antal personer:
Nej
Andel av samtliga personer:
Nej
Säsongsrensad
Antal hushåll:
Nej
Andel av samtliga hushåll:
Nej
Antal personer:
Nej
Andel av samtliga personer:
Nej
Skapad datum
2020-09-20
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BE0101CZ