Personer inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem efter medborgarskap, ålder och kön. År 2002 - 2017
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

medborgarskapsland Markera minst ett värde

Totalt 100 Valda

Sök

ålder

Totalt 102 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 16 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

Tabellen visar antalet individer som är inskrivna i Migrationsverkets
mottagningssystem den 31 december, oavsett status i asylprocessen. Tabellen specificerar personer med
• öppet grundärende
• öppet överklagandeärende
• avslag i överklagandeärende
• bifall i grund- eller överklagandeärende men som ännu inte hunnit kommunplacerats
Uppgifterna om antalet inskrivna asylsökande har för de flesta år hämtats från Migrationsverkets centrala utlänningsdatabas natten mot den 1 januari vilket avser den 31 december.
Ett år avviker dock stort, statistiken för 2006 avser 31 januari 2007.
I tabellen redovisas länder med 20 eller fler asylsökande vid mättidpunkten. Länder med färre än 20 asylsökande vid mättidpunkten ingår i gruppen Övriga medborgarskap.
år
2006
Statistiken för 2006 avser antalet inskrivna asylsökanden den 31 januari 2007.

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
Personer inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem:
antal
Kontakt
Tomas Johansson, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 64 26
Fax: +46
e-post: tomas.johansson@scb.se
(SCB) Statistikservice, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 50 00
Fax: +46
e-post: information@scb.se
Senast uppdaterad
Personer inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem:
2018-03-21
Referenstid
Personer inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem:
31 dec
Datatyp
Personer inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem:
Stock
Kalenderkorrigerad
Personer inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem:
Ja
Säsongsrensad
Personer inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem:
Nej
Skapad datum
2018-11-13
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statistiska centralbyrån (SCB)
Matris
000000S0