Statistikdatabasen
Personer inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem efter medborgarskap, ålder och kön. År 2002 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

medborgarskapsland Markera minst ett värde

Totalt 100 Valda

Sök

ålder

Totalt 102 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 18 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Tabellen visar antalet individer som är inskrivna i Migrationsverkets
mottagningssystem den 31 december, oavsett status i asylprocessen. Tabellen specificerar personer med
• öppet grundärende
• öppet överklagandeärende
• avslag i överklagandeärende
• bifall i grund- eller överklagandeärende men som ännu inte hunnit kommunplacerats
Uppgifterna om antalet inskrivna asylsökande har för de flesta år hämtats från Migrationsverkets centrala utlänningsdatabas natten mot den 1 januari vilket avser den 31 december.
Ett år avviker dock stort, statistiken för 2006 avser 31 januari 2007.
I tabellen redovisas länder med 20 eller fler asylsökande vid mättidpunkten. Länder med färre än 20 asylsökande vid mättidpunkten ingår i gruppen Övriga medborgarskap.
medborgarskapsland
Nordmakedonien
Nordmakedonien hette tidigare Makedonien men namnet ändrades under 2019. Namnet Nordmakedonien används även för åren före 2019 i denna tabell.
år
2006
Statistiken för 2006 avser antalet inskrivna asylsökanden den 31 januari 2007.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-03-19
Kontakt
Tomas Johansson, SCB
+46 010-479 64 26
tomas.johansson@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Personer inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem:
antal
Referenstid
Personer inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem:
31 dec
Datatyp
Personer inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem:
Stock
Kalenderkorrigerad
Personer inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem:
Ja
Säsongsrensad
Personer inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem:
Nej
Skapad datum
2020-11-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000000S0