Ensamkommande flyktingbarn efter kön, ålder och medborgarskap. År 2002 - 2017
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

kön

Totalt 3 Valda

Sök

ålder

Totalt 3 Valda

Sök

medborgarskapsland

år Markera minst ett värde

Totalt 16 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

Endast länder där minst 20 barn kommit till Sverige det valda året redovisas, barnen från de övriga länderna finns i gruppen Övriga medborgarskap.
år
2006
2006 års siffra skiljer något jämfört med Migrationsverkets publicering. Detta beror på olika bryttidpunkter.
2008
För år 2008 finns ingen köns- eller åldersuppdelad statistik för ensamkommande flyktingbarn, därför finns endast en totalsiffra.

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
Antal barn:
antal
Kontakt
Tomas Johansson, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 64 26
Fax: +46
e-post: tomas.johansson@scb.se
(SCB) Statistikservice, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 50 00
Fax: +46
e-post: information@scb.se
Senast uppdaterad
Antal barn:
2018-03-21
Datatyp
Antal barn:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Antal barn:
Nej
Säsongsrensad
Antal barn:
Nej
Skapad datum
2018-11-13
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statistiska centralbyrån (SCB)
Matris
BE0101BI