Statistikdatabasen
Ensamkommande flyktingbarn efter kön, ålder och medborgarskap. År 2002 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

kön

Totalt 3 Valda

Sök

ålder

Totalt 3 Valda

Sök

medborgarskapsland

år Markera minst ett värde

Totalt 18 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Endast länder där minst 20 barn kommit till Sverige det valda året redovisas, barnen från de övriga länderna finns i gruppen Övriga medborgarskap.
medborgarskapsland
Nordmakedonien
Nordmakedonien hette tidigare Makedonien men namnet ändrades under 2019. Namnet Nordmakedonien används även för åren före 2019 i denna tabell.
år
2006
2006 års siffra skiljer något jämfört med Migrationsverkets publicering. Detta beror på olika bryttidpunkter.
2008
För år 2008 finns ingen köns- eller åldersuppdelad statistik för ensamkommande flyktingbarn, därför finns endast en totalsiffra.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-03-19
Kontakt
Tomas Johansson, SCB
+46 010-479 64 26
tomas.johansson@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Antal barn:
antal
Datatyp
Antal barn:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Antal barn:
Nej
Säsongsrensad
Antal barn:
Nej
Skapad datum
2021-01-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BE0101BI