Statistikdatabasen
Asylsökande under året efter medborgarskapsland och kön. År 2002 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

medborgarskapsland Markera minst ett värde

kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 18 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Asylsökande utgörs av individer som under referenstidpunkten sökt asyl i Sverige och registrerats i Migrationsverkets Centrala utlänningsdatabas. De individer som har haft ett tidsbegränsat uppehållstillstånd någon gång under de fyra närmast föregående åren, individer med ansökningsskälet förlängning av asylärende samt de individer som söker asyl på svensk ambassad i ett annat land ingår ej i statistiken över asylsökande.
I tabellen redovisas länder med 10 eller fler asylsökande under året. Länder med färre än 10 asylsökande finns i gruppen Övriga medborgarskap.
medborgarskapsland
Nordmakedonien
Nordmakedonien hette tidigare Makedonien men namnet ändrades under 2019. Namnet Nordmakedonien används även för åren före 2019 i denna tabell.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-03-19
Kontakt
Tomas Johansson, SCB
+46 010-479 64 26
tomas.johansson@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Asylsökande:
antal
Datatyp
Asylsökande:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Asylsökande:
Nej
Säsongsrensad
Asylsökande:
Nej
Skapad datum
2020-10-31
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BE0101M1