Statistikdatabasen
Partnerskap efter region, civilstånd och kön. År 1998 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

civilstånd Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

kön

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 22 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Tabellen redovisar antal personer efter juridiskt civilstånd.
Uppgifterna avser förhållandena den 31 december för valt/valda år enligt den regionala indelning som gäller den 1 januari följande år.
Den 1 maj 2009 ersattes lagen om registrerat partnerskap med en könsneutral äktenskapslag. Det innebär att inga nyregistrerade partnerskap kan ske i Sverige.
region
År 1997 bildades Skåne län utifrån Malmöhus och Kristianstads län. År 1998 bildades Västra Götalands län utifrån Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs och Skaraborgs län (utom kommunerna Habo och Mullsjö som från och med år 1998 tillhör Jönköpings län)
region
03 Uppsala län
Fr o m 2007-01-01 utökas Uppsala län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.
19 Västmanlands län
Fr o m 2007-01-01 minskar Västmanlands län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-03-19
Kontakt
Tomas Johansson, SCB
+46 010-479 64 26
tomas.johansson@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Partnerskap den 31 december:
antal
Referenstid
Partnerskap den 31 december:
31 december respektive år
Datatyp
Partnerskap den 31 december:
Stock
Kalenderkorrigerad
Partnerskap den 31 december:
Nej
Säsongsrensad
Partnerskap den 31 december:
Nej
Skapad datum
2020-10-24
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BE0101P1