Antal personer som fått svenskt medborgarskap efter region, ålder och kön. År 2000 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

ålder

Totalt 6 Valda

Sök

kön

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 19 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

Antalet medborgarskapsbyten för åren 2000 - 2014 har reviderats under 2015. Under de åren baserades beräkningen på tidigare medborgarskap vilket medförde dubbelräkning för personer som sedan tidigare hade mer än ett medborgarskap.

Revideringen innebär omkring 1 procent färre medborgarskapsbyten.

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
Antal personer som fått svenskt medborgarskap:
antal
Kontakt
Tomas Johansson, SCB
Telefon: +46 010-479 64 26
Fax: +46
e-post: tomas.johansson@scb.se
(SCB) Statistikservice, SCB
Telefon: +46 010-479 50 00
Fax: +46
e-post: information@scb.se
Senast uppdaterad
Antal personer som fått svenskt medborgarskap:
2019-03-21
Datatyp
Antal personer som fått svenskt medborgarskap:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Antal personer som fått svenskt medborgarskap:
Nej
Säsongsrensad
Antal personer som fått svenskt medborgarskap:
Nej
Skapad datum
2019-03-22
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BE0101B8