Antal migrationer efter migrationsland, födelselandgrupp, totalt antal migrationer, typ av migration och kön. Period 2000-2009 - 2007-2016
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

migrationsland

kön

Totalt 2 Valda

Sök

födelselandgrupp

Totalt 11 Valda

Sök

flyttningsmönster

Totalt 2 Valda

Sök

period Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

Tabellen innehåller alla registrerade internationella migrationer till eller från Sverige under tioårsperioden som har följts av en bosättning under minst 12 månader i Sverige eller utlandet.
födelselandgrupp
Födelselandgrupperingen avser den regionala indelningen vid periodens slut.
födelselandgrupp
Födelselandgrupperingen avser den regionala indelningen vid periodens slut.
födelselandgrupp
Födelselandgrupperingen avser den regionala indelningen vid periodens slut.
födelselandgrupp
Migrationslandet
Med migrationslandet avses flyttningar till och från födelselandet.

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
1 migration:
antal
2 migrationer:
antal
3 migrationer eller mer:
antal
Kontakt
Tomas Johansson, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 64 26
Fax: +46
e-post: tomas.johansson@scb.se
(SCB) Statistikservice, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 50 00
Fax: +46
e-post: information@scb.se
Senast uppdaterad
1 migration:
2018-05-09
2 migrationer:
2018-05-09
3 migrationer eller mer:
2018-05-09
Datatyp
1 migration:
Flöde
2 migrationer:
Flöde
3 migrationer eller mer:
Flöde
Kalenderkorrigerad
1 migration:
Nej
2 migrationer:
Nej
3 migrationer eller mer:
Nej
Säsongsrensad
1 migration:
Nej
2 migrationer:
Nej
3 migrationer eller mer:
Nej
Skapad datum
2018-12-10
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statistiska centralbyrån (SCB)
Matris
000000KZ