Statistikdatabasen
Antal migrationer efter migrationsland, födelselandgrupp, totalt antal migrationer, typ av migration och kön. Period 2000-2009 - 2009-2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

migrationsland

kön

Totalt 2 Valda

Sök

födelselandgrupp

Totalt 11 Valda

Sök

flyttningsmönster

Totalt 2 Valda

Sök

period Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Tabellen innehåller alla registrerade internationella migrationer till eller från Sverige under tioårsperioden som har följts av en bosättning under minst 12 månader i Sverige eller utlandet.
födelselandgrupp
Födelselandgrupperingen avser den regionala indelningen vid periodens slut.
födelselandgrupp
Födelselandgrupperingen avser den regionala indelningen vid periodens slut.
födelselandgrupp
Födelselandgrupperingen avser den regionala indelningen vid periodens slut.
migrationsland
Nordmakedonien
Nordmakedonien hette tidigare Makedonien men namnet ändrades under 2019. Namnet Nordmakedonien används även för åren före 2019 i denna tabell.
födelselandgrupp
Migrationslandet
Med migrationslandet avses flyttningar till och från födelselandet.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-05-12
Kontakt
Tomas Johansson, SCB
+46 010-479 64 26
tomas.johansson@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
1 migration:
antal
2 migrationer:
antal
3 migrationer eller mer:
antal
Datatyp
1 migration:
Flöde
2 migrationer:
Flöde
3 migrationer eller mer:
Flöde
Kalenderkorrigerad
1 migration:
Nej
2 migrationer:
Nej
3 migrationer eller mer:
Nej
Säsongsrensad
1 migration:
Nej
2 migrationer:
Nej
3 migrationer eller mer:
Nej
Skapad datum
2021-01-20
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000000KZ