Internationella migranter efter födelseland, kön och antal migrationer. Period 2000-2009 - 2007-2016
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

födelseland

Totalt 207 Valda

Sök

kön

Totalt 2 Valda

Sök

antal migrationer

Totalt 3 Valda

Sök

period Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

Tabellen innehåller alla registrerade internationella migrationer till eller från Sverige under tioårsperioden som har följts av en bosättning under minst 12 månader i Sverige eller utlandet.

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
Antal personer:
antal
Antal migrationer:
antal
Kontakt
Tomas Johansson, SCB
Telefon: +46 010-479 64 26
Fax: +46
e-post: tomas.johansson@scb.se
(SCB) Statistikservice, SCB
Telefon: +46 010-479 50 00
Fax: +46
e-post: information@scb.se
Senast uppdaterad
Antal personer:
2018-05-09
Antal migrationer:
2018-05-09
Datatyp
Antal personer:
Flöde
Antal migrationer:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Antal personer:
Nej
Antal migrationer:
Nej
Säsongsrensad
Antal personer:
Nej
Antal migrationer:
Nej
Skapad datum
2019-04-26
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000001ER