Internationella migranter efter födelseland, kön och antal migrationer. Period 2000-2009 - 2008-2017
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

födelseland

Totalt 207 Valda

Sök

kön

Totalt 2 Valda

Sök

antal migrationer

Totalt 3 Valda

Sök

period Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Tabellen innehåller alla registrerade internationella migrationer till eller från Sverige under tioårsperioden som har följts av en bosättning under minst 12 månader i Sverige eller utlandet.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-05-10
Kontakt
Tomas Johansson, SCB
+46 010-479 64 26
tomas.johansson@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Antal personer:
antal
Antal migrationer:
antal
Datatyp
Antal personer:
Flöde
Antal migrationer:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Antal personer:
Nej
Antal migrationer:
Nej
Säsongsrensad
Antal personer:
Nej
Antal migrationer:
Nej
Skapad datum
2019-07-16
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000001ER