Antal giftermål och skilsmässor efter region. År 2000 - 2017
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

region

år Markera minst ett värde

Totalt 18 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

Giftermålen och skilsmässorna baseras på samtliga folkbokförda i Sverige som under året har gift eller skilt sig.
Definitionen av giftermål och skilsmässor ändrades 2015. Tidigare publicerade uppgifter har reviderats för åren 2000 – 2014.
Före 2000 baserades antalsuppgifterna på de folkbokförda kvinnor som under året hade gift eller skilt sig.
0330 Knivsta
Ny regional indelning fr.o.m. 2003-01-01. Delar av Uppsala kommun bildar en ny kommun benämnd Knivsta kommun.
0380 Uppsala
Ny regional indelning fr.o.m. 2003-01-01. Delar av Uppsala kommun bildar en ny kommun benämnd Knivsta kommun.
region: 03 Uppsala län
Fr o m 2007-01-01 utökas Uppsala län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.
region: 19 Västmanlands län
Fr o m 2007-01-01 minskar Västmanlands län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.
Om parterna var folkbokförda i olika regioner i Sverige har händelsen förts till den äldste personens region.
Giftermålen och skilsmässorna kan delas upp i två grupper, båda parter var folkbokförda i Sverige och endast den ene parten var folkbokförd i Sverige.

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
giftermål:
antal
skilsmässor:
antal
Kontakt
Tomas Johansson, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 64 26
Fax: +46
e-post: tomas.johansson@scb.se
(SCB) Statistikservice, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 50 00
Fax: +46
e-post: information@scb.se
Senast uppdaterad
giftermål:
2018-03-21
skilsmässor:
2018-03-21
Datatyp
giftermål:
Flöde
skilsmässor:
Flöde
Kalenderkorrigerad
giftermål:
Nej
skilsmässor:
Nej
Säsongsrensad
giftermål:
Nej
skilsmässor:
Nej
Skapad datum
2018-12-16
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statistiska centralbyrån (SCB)
Matris
000000E2