Statistikdatabasen
Antal giftermål och skilsmässor efter region. År 2000 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

region

år Markera minst ett värde

Totalt 20 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Giftermålen och skilsmässorna baseras på samtliga folkbokförda i Sverige som under året har gift eller skilt sig.
Definitionen av giftermål och skilsmässor ändrades 2015. Tidigare publicerade uppgifter har reviderats för åren 2000 – 2014.
Före 2000 baserades antalsuppgifterna på de folkbokförda kvinnor som under året hade gift eller skilt sig.
0330 Knivsta
Ny regional indelning fr.o.m. 2003-01-01. Delar av Uppsala kommun bildar en ny kommun benämnd Knivsta kommun.
0380 Uppsala
Ny regional indelning fr.o.m. 2003-01-01. Delar av Uppsala kommun bildar en ny kommun benämnd Knivsta kommun.
region: 03 Uppsala län
Fr o m 2007-01-01 utökas Uppsala län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.
region: 19 Västmanlands län
Fr o m 2007-01-01 minskar Västmanlands län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.
Om parterna var folkbokförda i olika regioner i Sverige har händelsen förts till den äldste personens region.
Giftermålen och skilsmässorna kan delas upp i två grupper, båda parter var folkbokförda i Sverige och endast den ene parten var folkbokförd i Sverige.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-03-19
Kontakt
Tomas Johansson, SCB
+46 010-479 64 26
tomas.johansson@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
giftermål:
antal
skilsmässor:
antal
Datatyp
giftermål:
Flöde
skilsmässor:
Flöde
Kalenderkorrigerad
giftermål:
Nej
skilsmässor:
Nej
Säsongsrensad
giftermål:
Nej
skilsmässor:
Nej
Skapad datum
2020-10-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000000E2