Antal nyblivna gifta, skilda och änkor/änklingar efter region, civilstånd, ålder och kön. År 2000 - 2017
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

civilstånd

Totalt 3 Valda

Sök

ålder

Totalt 15 Valda

Sök

kön

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 18 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

civilstånd
Registrerat partnerskap reglerade parförhållanden mellan personer av samma kön och fanns från 1995 till 2009. Registrerade partners räknas som Gifta, Separerade partners som Skilda och Efterlevande partners som Änka/änklingar.
ålder
Med ålder avses uppnådd ålder vid civilståndsändringen.
region
03 Uppsala län
Fr o m 2007-01-01 utökas Uppsala län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.
0331 Heby
Fr o m 2007-01-01 överförs Heby kommun från Västmanlands län till Uppsala län. Hebys kommunkod ändras från 1917 till 0331.
19 Västmanlands län
Fr o m 2007-01-01 minskar Västmanlands län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
Antal nyblivna gifta, skilda och änkor/änklingar:
antal
Kontakt
Tomas Johansson, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 64 26
Fax: +46
e-post: tomas.johansson@scb.se
(SCB) Statistikservice, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 50 00
Fax: +46
e-post: information@scb.se
Senast uppdaterad
Antal nyblivna gifta, skilda och änkor/änklingar:
2018-02-21
Datatyp
Antal nyblivna gifta, skilda och änkor/änklingar:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Antal nyblivna gifta, skilda och änkor/änklingar:
Nej
Säsongsrensad
Antal nyblivna gifta, skilda och änkor/änklingar:
Nej
Skapad datum
2018-09-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statistiska centralbyrån (SCB)
Matris
BE0101A7