Antal nyblivna gifta, skilda och änkor/änklingar efter region, civilstånd, ålder och kön. År 2000 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

civilstånd

Totalt 3 Valda

Sök

ålder

Totalt 15 Valda

Sök

kön

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 19 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

ålder
Med ålder avses uppnådd ålder vid civilståndsändringen.
region
03 Uppsala län
Fr o m 2007-01-01 utökas Uppsala län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.
0331 Heby
Fr o m 2007-01-01 överförs Heby kommun från Västmanlands län till Uppsala län. Hebys kommunkod ändras från 1917 till 0331.
19 Västmanlands län
Fr o m 2007-01-01 minskar Västmanlands län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-02-21
Kontakt
Tomas Johansson, SCB
+46 010-479 64 26
tomas.johansson@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Antal nyblivna gifta, skilda och änkor/änklingar:
antal
Datatyp
Antal nyblivna gifta, skilda och änkor/änklingar:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Antal nyblivna gifta, skilda och änkor/änklingar:
Nej
Säsongsrensad
Antal nyblivna gifta, skilda och änkor/änklingar:
Nej
Skapad datum
2019-09-20
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BE0101A7