Statistikdatabasen
Äktenskapets medelvaraktighet i antal år vid skilsmässa respektive dödsfall, efter region. År 1998 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

skäl till äktenskapets upplösning

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 22 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Heby kommun som 2007-01-01 bytte länstillhörighet från Västmanland till Uppsala redovisas i denna tabell med nuvarande kommunkod 0331.
Om parterna i en skilsmässa var folkbokförda i olika regioner i Sverige har äktenskapets varaktighet redovisats på den äldste personens region.

För regioner där antalet upplösta äktenskap på grund av skilsmässor, dödsfall eller både skilsmässor och dödsfall har varit färre än 20 stycken redovisas inte varaktigheten.

För äktenskap där uppgift om varaktighet saknas ingår inte i beräkningarna.

Varaktigheten för upplösta partnerskap ingår inte i tabellen.

Hela tidsserien reviderades 2019-03-21.
region
03 Uppsala län
Fr o m 2007-01-01 utökas Uppsala län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.
0330 Knivsta
Ny regional indelning fr.o.m. 2003-01-01. Delar av Uppsala kommun bildar en ny kommun benämnd Knivsta kommun.
0331 Heby
Fr o m 2007-01-01 överförs Heby kommun från Västmanlands län till Uppsala län. Hebys kommunkod ändras från 1917 till 0331.
0380 Uppsala
Ny regional indelning fr.o.m. 2003-01-01. Delar av Uppsala kommun bildar en ny kommun benämnd Knivsta kommun.
19 Västmanlands län
Fr o m 2007-01-01 minskar Västmanlands län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-03-19
Kontakt
Tomas Johansson, SCB
+46 010-479 64 26
tomas.johansson@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Äktenskapets medelvaraktighet i antal år:
antal år
Datatyp
Äktenskapets medelvaraktighet i antal år:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Äktenskapets medelvaraktighet i antal år:
Nej
Säsongsrensad
Äktenskapets medelvaraktighet i antal år:
Nej
Skapad datum
2020-10-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BE0101CL