Adopterade personer efter kön, födelseland, antal adoptivföräldrar och födelseår. År 2000 - 2017
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

kön

Totalt 3 Valda

Sök

födelseår

Totalt 108 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 18 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
Inrikes född med en adoptivförälder:
antal
Inrikes född med två adoptivförälder:
antal
Utrikes född med en adoptivförälder:
antal
Utrikes född med två adoptivförälder:
antal
Kontakt
Tomas Johansson, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 64 26
Fax: +46
e-post: tomas.johansson@scb.se
(SCB) Statistikservice, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 50 00
Fax: +46
e-post: information@scb.se
Senast uppdaterad
Inrikes född med en adoptivförälder:
2018-03-21
Inrikes född med två adoptivförälder:
2018-03-21
Utrikes född med en adoptivförälder:
2018-03-21
Utrikes född med två adoptivförälder:
2018-03-21
Referenstid
Inrikes född med en adoptivförälder:
31 december respektive år
Inrikes född med två adoptivförälder:
31 december respektive år
Utrikes född med en adoptivförälder:
31 december respektive år
Utrikes född med två adoptivförälder:
31 december respektive år
Datatyp
Inrikes född med en adoptivförälder:
Stock
Inrikes född med två adoptivförälder:
Stock
Utrikes född med en adoptivförälder:
Stock
Utrikes född med två adoptivförälder:
Stock
Kalenderkorrigerad
Inrikes född med en adoptivförälder:
Nej
Inrikes född med två adoptivförälder:
Nej
Utrikes född med en adoptivförälder:
Nej
Utrikes född med två adoptivförälder:
Nej
Säsongsrensad
Inrikes född med en adoptivförälder:
Nej
Inrikes född med två adoptivförälder:
Nej
Utrikes född med en adoptivförälder:
Nej
Utrikes född med två adoptivförälder:
Nej
Skapad datum
2018-12-10
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statistiska centralbyrån (SCB)
Matris
BE0101DA