Statistikdatabasen
Inrikes omflyttning mellan län efter kön och län. År 2000 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Inflyttningslän Markera minst ett värde

Totalt 21 Valda

Sök

Utflyttningslän Markera minst ett värde

Totalt 21 Valda

Sök

kön

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 20 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Tabellen avser flyttningar och inte personer. Under ett år kan en person flytta fler än en gång.
Inflyttningslän
03 Uppsala län (Inflyttningslän)
Fr o m 2007-01-01 utökas Uppsala län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.
19 Västmanlands län (Inflyttningslän)
Fr o m 2007-01-01 minskar Västmanlands län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.
Utflyttningslän
Uppsala län (Utflyttningslän)
Fr o m 2007-01-01 utökas Uppsala län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.
Västmanlands län (Utflyttningslän)
Fr o m 2007-01-01 minskar Västmanlands län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-03-19
Kontakt
Tomas Johansson, SCB
+46 010-479 64 26
tomas.johansson@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Inrikes omflyttning mellan län:
antal
Datatyp
Inrikes omflyttning mellan län:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Inrikes omflyttning mellan län:
Nej
Säsongsrensad
Inrikes omflyttning mellan län:
Nej
Skapad datum
2021-01-20
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000000OW