Invandringar och utvandringar efter medborgarskap och kön. År 2000 - 2016
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

medborgarskapsland

kön

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 17 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

medborgarskapsland
Kosovo: 2008-03-04 erkänns Kosovo självständigt från Serbien av Sverige.
medborgarskapsland
Kosovo: 2008-03-04 erkänns Kosovo självständigt från Serbien av Sverige.
medborgarskapsland
Palestina: 2014-10-30 erkände Sverige staten Palestina.
medborgarskapsland
Palestina: 2014-10-30 erkände Sverige staten Palestina.

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
Invandringar:
antal
Utvandringar:
antal
Kontakt
Tomas Johansson, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 64 26
Fax: +46
e-post: tomas.johansson@scb.se
(SCB) Statistikservice, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 50 00
Fax: +46
e-post: information@scb.se
Senast uppdaterad
Invandringar:
2017-02-21
Utvandringar:
2017-02-21
Datatyp
Invandringar:
Flöde
Utvandringar:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Invandringar:
Nej
Utvandringar:
Nej
Säsongsrensad
Invandringar:
Nej
Utvandringar:
Nej
Skapad datum
2017-12-17
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statistiska centralbyrån (SCB)
Matris
BE0101M5