Invandringar (medborgare utom Norden) efter grund för bosättning, medborgarskap och kön. År 2004 - 2017
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

grund för bosättning

Totalt 20 Valda

Sök

medborgarskapsland

Totalt 207 Valda

Sök

kön

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

EU-medborgare behöver från och med den 1 maj 2014 inte längre registrera sin uppehållsrätt hos Migrationsverket.
Av sekretesskäl redovisas endast enskilda medborgarskap med fler än 20 personer, resterande redovisas under övriga medborgarskap.
För information om statistiken hänvisar vi till dokumentet Grundforbosattning_Information. http://www.scb.se/Statistik/BE/BE0101/2012M03/Grundforbosattning_Information.pdf
medborgarskapsland
Kosovo: 2008-03-04 erkänns Kosovo självständigt från Serbien av Sverige.
medborgarskapsland
Palestina: 2014-10-30 erkände Sverige staten Palestina.

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
Invandringar (medborgare utom Norden):
antal
Kontakt
Tomas Johansson, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 64 26
Fax: +46
e-post: tomas.johansson@scb.se
(SCB) Statistikservice, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 50 00
Fax: +46
e-post: information@scb.se
Senast uppdaterad
Invandringar (medborgare utom Norden):
2018-03-21
Datatyp
Invandringar (medborgare utom Norden):
Flöde
Kalenderkorrigerad
Invandringar (medborgare utom Norden):
Nej
Säsongsrensad
Invandringar (medborgare utom Norden):
Nej
Skapad datum
2018-11-13
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statistiska centralbyrån (SCB)
Matris
BE0101AP